• Prindi

Kui mõtlemisest jääb väheks, mine muinsustalgutele

Talgulised rannakaitsepatareis.Kui mai esimesel päeval peetud mõttetalgud päris ära ei väsita ja on tahtmine midagi füüsilist ära teha, ampoule saab käed külge panna 16. mail toimuval Eesti Muinsuskaitse Talgupäeval. Päev lõpeb üle-eestilise muuseumiööga.

Talgupäeva organiseerijad on Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud ja Muinsuskaitseamet. Korraldajate hinnanguil on 26 protsenti meie mälestistest halvas seisus.

"Ürituse eesmärgiks on üles kutsuda inimesi üle Eesti osalema kultuurimälestiste ja kultuuriväärtuslike paikade heakorrastustöödele. Eesmärgiks on saada talgutel osalema suurt hulka inimesi ligi 200 objektil. Igal objektil korda saadetav sõltub objekti vajadustest ja võimalustest. Muinsuskaitse talgupäevadel on meil kõigil võimalus anda oma panus mälestiste säilimise heaks. Sõltumata omanikust on mälestised tähtis osa ühisest ajaloost ja rahvusidentiteedist," kirjutavad korraldajad üleskutses.

Omanikule ja talgulisele

Aadressilt http://www.umarlaud.ee/ saab kogu vajaliku info: talgupaigad kogu Eestis ning neile registreerumine toimub samal aadressil. Omette meelespead on nii talgulisele kui muinsuskaitselise objekti omanikule.

Harjumaal saab käed koristustöödele külge panna paarikümnel objektil. Sobivasse paika registreeruja saab põhjaliku ülevaate mälestise ajaloost ning sellestki, mitut talgulist oodatakse ning millised vahendid kaasa võtta. Põhilised tööd on võsalõikamine ning kiviaia võsast puhastamine

Harju-Madise kirikuaeda oodataksegi just võsa lõikama, lehti koristama, kiviaeda võsast puhastama ja osaliselt ka aeda üles laduma. Keila kalmistule soovitakse kolmekümmet talgulist, kes tegeleks murdunud okste ja kuivanud puude likvideerimisega ning okste lõikamisega.

Keila kirikuaeda oodatakse kümmet talgulist võsa lõikama. Kose kiriku juures on viiekümnele talgulisele kavandatud tööd: vanade hoonete tühjendamine sinna aastate jooksul kogunenud prahist ja väärtusetust kraamist, kirikuaias okste ja lehtede korjamine, puude saagimine ja raiumine kütteks. Ka Nissi kirikuaia kabel vajab korrastamist, pööning prahist tühjendamist, sodi minemaviimist. 15-20 talgulist saavad võsa raiuda ja kive kanda. Nissi vallas on üks talgupaik veel, Nurme mõisa juures tehtavate tööde juurde oodatakse 6-12 paari abikäsi.

200 talgulist ühte paika

Paldiski kindluse bastionid, muulid ja vallikraav vajavad kahesaja talgulise abi, ees seisab võsa raiumine, puude tükeldamine, prügi korjamine ja äravedu, endiste betoonpaakide lammutus ning äravedu ja põhja tasandamine.

Paldiski Nikolai kiriku juures seisab ees kirikuhoone pööningu ja torni puhastamine prügist, hoonet ohustavate okste mahavõtmine, vana surnukuuri katuse lammutamine.

Peeter Suure Merekindluse Humala positsiooni kaevikuliinides, samuti varjenditevahelisse tunnelisüsteemi on sajale talgulisele kavandatud koristustööd. Sama kindluse Rooduvarjendis ootab ees prahi koristamine, võsa raiumine ning ehitusjäätmete vedu.

20-30 talgulist oodatakse Harju-Risti kiriku ja kirikuaia juurde, tegemist vajavate tööde hulka kuuluvad puude raiumine-saagimine, müüriladumine ja koristustööd. Saue mõisas saavad paarkümmend talgulist tööd pargi puhastamisel, puude langetamisel ja tükeldamisel.

Korrastamist vajavad ka Saue tammik ja vanad kaevikud.

Uuri küla kivikalmete, kultusekivi, küla ohverdamiskoha „Hiiemets" ning muistsetele põldude juurde on kavandatud 25-le talgulisele võsaraie ja kivikoristus.

Talgupäev lõpeb muuseumiööga - kõik Eesti muuseumid on avatud südaööni ja tasuta sissepääsuga.