Laural ja Mathiasel maailma suurimas eestikeelses lasteaias käia ei õnnestunud, <a href=ambulance nemad valmistusid kooliks veel siis, impotent kui lasteaed alles poole väiksem oli. Pildile jäid nad koos direktor Luule Niinesalu ja õppejuht Riina Rosariga kohalikust kivimürakast vormitud purskkaevu juures. " title="Laural ja Mathiasel maailma suurimas eestikeelses lasteaias käia ei õnnestunud, nemad valmistusid kooliks veel siis, kui lasteaed alles poole väiksem oli. Pildile jäid nad koos direktor Luule Niinesalu ja õppejuht Riina Rosariga kohalikust kivimürakast vormitud purskkaevu juures. " style="float: left; margin: 5px; width: 200px; height: 133px" height="133" width="200" />Rae vallas asuv Peetri kool on innovaatiline ja lapsesõbralik asutus. Sellest saab aru juba ainuüksi pärast ringkäiku koolis ning suhtlemisest õpetajate ja lastega.

Peetri kool koosneb lasteaiast ja põhikoolist. Kool alustas tegutsemist 2009. aastal. Algavaks õppeaastaks on koolihoonet suuremaks ehitatud. Täielikult pole tööd veel lõppenud, kuid õppetööga alustamist see ei sega.

„Juurdeehitises on lasteaiale loovuse tuba ja suur saal, samuti eraldi köök. Kool sai juurde uued klassiruumid, auditooriumi, loodusõpetuse praktiliste tööde klassi ja black box`i. Juurdeehitusega saime varasemast veelgi parema õppekeskkonna," rõõmustab direktor Luule Niinesalu.

Maja laiendamine võimaldab vastu võtta rohkem lapsi. Niinesalu sõnul on lasteaias sellest sügisest 18 rühma 360 lapsega. Lastega tegeleb 64 erinevat töötajat. Peetri kooli lasteaed on nüüd suurim lasteaed Eestis. Kooli kohta märgib Niinesalu: „2009. aastal alustasime 111 õpilase ja 14 õpetajaga. Sellest sügisest õpib koolis juba 500 õpilast. Õpetajaid on 34."

Hea õpikeskkond

„Meie koolis on õpilane aktiivne õppija. Õpetajad kasutavad erinevaid tööviise ja aktiivõppe meetodeid. Arvestame laste võimete ja eeldustega. Õppimine ei toimu ainult klassiruumis, vaid õpitakse koos igal pool," kirjeldab Niinesalu.

Direktor räägib väga huvitavalt sellest, kuidas hüperaktiivsetel lastel on enne tundide algust lastud tegeleda grossing`uga. Niinesalu sõnul on õpetajad märganud, et sellest on abi - lapsed on tunnis rahulikumad.

Õpilasi hinnatakse Peetri koolis tavapärasest koolimudelist mõnevõrra erinevalt. „Hindeid saavad õpilased alles 4. klassist ja ainult kolmes õppeaines. Nii toimime ka 5. klassis. Meie õpilased on julged katsetama, sest nad ei pea kartma, et midagi läheb valesti ja tulemuseks on halb hinne. Väldime konkurentsi nii õpilaste kui töötajate vahel. Koolis on palju huviringe. Väga hea on koostöö lastevanematega," märgib Niinesalu.

Kõik rahul

Küsitud sai sel aastal esimest korda Peetri koolis tööd alustavalt noorelt õpetajalt, miks tahab ta just siin töötada. „Olin Peetri koolis pool aastat tagasi praktikal. See jättis niivõrd hea mulje. Siin arvestatakse väga palju lapse huvide ja arenguga, mis sobib kokku minu põhimõtetega," vastab Jaanika Abel.

Häid sõnu ei hoia tagasi ka õpilased. „Ootan esimest septembrit. Siin on mõnus õppida. Koolis meeldivad kõige rohkem toredad õpetajad," jagab oma arvamust neljanda klassi õpilane Mia Helen Herman. Herman ütleb, et isegi kui on riiakamaid õpilasi, pole kellegi lõputu kiusamine võimalik, sest õpetajad sekkuvad.

Peetri alevikuvanem Margus Laula peab aga kooli puhul tähtsaks selle kogukonda ühendavat rolli. „Kuna Peetri on uusasula, puuduvad siin traditsioonilised kooskäimise kohad. Kohalikud saavad kasutada kooli ruume. Kool on väga positiivselt meelestatud külaseltsi tegevuse suhtes. Maja on inimesi õhtuni täis," ütleb ta.