Muuseumi juhataja Anu Karjatse. Ehkki halvas korras, erectile | väärib suursugune Kolga mõis vaatamist ka tänasel päeval. Seejuures tasuks kindlasti külastada ka seal asuvat Kolga muuseumi. Õdus muuseum rikastab nii teadmiste kui emotsiooniga.

Kolga muuseum asub mõisani viiva tee ääres, mõisa vanas valitsejamajas. Kui muuseumist teadlik pole ja uksel olevaid silte ei loe, võib mäluasutus kergesti kahe silma vahele jääda. Sellest mööda minna siiski ei tasu, sest vaadata, kuulata ja kogeda on muuseumis õige palju.

„Praegusel kujul on asutus avatud 2007. aastast. Siin asus muuseum ka varem, kuid mitte praegustest ruumides. Tollane muuseum oli pidevalt varjusurmas," räägib juhataja Anu Karjatse taustast.

Kolga muuseumis tegeldakse eelkõige kohaliku ajalooga. „Eesmärk on tutvustada Kuusalu kihelkonna looduskauneid kohti, kultuuriväärtusi, kultuurikandjaid ja pärimust. Just kultuurilises mõttes on siinne ajalugu väga sügav ja huvitav," selgitab Karjatse.

Neli tuba

Muuseumis on neli toredat tuba. Esimeses muuseumitoas on aastas kaks korda vahetatavad näitused. „Suvised näitused arvestavad rohkem turistidega. Rõhutud on vaadatavatele asjadele. Talvised näitused on suunatud kohalikele elanikele ja kooliõpilastele, rohkem on tekstilist materjali," sedastab Karjatse.

Järgmine ruum võimaldab heita pilgu vanasse rehetuppa. Seal on eksponeeritud esemed ja tööriistad, mida on kasutatud Põhja-Eestis. Kolmandas toas saab külastaja ülevaate Kuusalu kihelkonna mõisatest, looduskaunitest kohtadest, koolidest ja rahvarõivaist.

Viimane ruum on Stenbocki tuba. Stenbockid on Kolga mõisa omanikud. See tuba annabki ülevaate Kolga mõisast. „Esemed, mida eksponeeritakse, pärinevad mõisa inventarist. Toas saab näha ka osa Stenbocki umbes 800 raamatuga kogust," räägib Karjatse.

Muuseumi siseõuele jäävas pikas rehehoones hoitakse suuremaid esemeid - põllutööriistu, masinaid, vankreid. Esemed vajaks restaureerimist, kuid on siiski põnevad vaadata. Rehehoone on aga avatud vaid teatud päevadel. Talvel sinna ei saa. Samuti ei saa iga päev minna ekskursioonile Kolga mõisa. Selleks tuleb muuseumitöötajatega eelnevalt kokku leppida.

Paeluvad näitused

Selle suve näitus on üleval 15. septembrini. Välja on pandud Toivo Kalbergi suurepärased laevamudelid. Laevad on erinevatest mõõtmetes, kuid kõik on väga detailsed. Talvine näitus keskendub Kuusalu kihelkonna muusikaelule.

„Meie elu on huvitav, sest me ei pea näituse koostamisel täitma rangelt kellegi võõra käske, kes võib-olla pole asjaga üldse kursis. Saame näituste koostamisel võtta arvesse paikkondlikku eripära ja ajalugu," on muuseumi giid-varahoidja Ulvi Meier rahul.

Meier tunneb rõõmu ka selle üle, et muuseum meeldib lastele. „Inimestel pole harjumust muuseumis käia. Meie lasteaialapsed tulevad siia aga korra kuus või tihedamini. Need lapsed, kes muuseumis kohe algul käima hakkasid, on nüüd kooliõpilased. Nemad julgevad muuseumisse tulla iga päev. Neile meeldib siin. Niimoodi kasvabki põlvkond, kellel on harjumus muuseumis käia. Lapsed haaravad kaasa ka oma vanemad," mõtiskleb Meier.

Karjatse lisab omalt poolt: „Muuseum peab elama, see ei saa olla surnud koht." Ta kutsub kõiki Harjumaa elanikke muuseumiga tutvuma.