• Prindi

Ääsmäel jäädvustati lähimineviku sündmusi

Kunagise lauluansambli liikmed (vasakult) Maime Pekkenen, <a href=unhealthy Milvi Mustonen ja Kaie Bergmann." height="113" style="float: right; margin: 5px; width: 150px; height: 113px" title="Kunagise lauluansambli liikmed (vasakult) Maime Pekkenen, cheap Milvi Mustonen ja Kaie Bergmann." />

Saue valla Ääsmäe küla ajaloouurijad tutvustasid ajaloopäeval külarahvale ja endistele Ääsmäe sovhoosi töötajatele kodupaiga viimase seitsmekümne aasta kohta kogutud materjale.

Ääsmäe varasemat ajalugu on uuritud juba üle kümne aasta. Umbes neli aastat tagasi otsustasid kohalikud ajaloohuvilised eesotsas Aino Lehtmetsaga hakata kirja panema ka hilisema ajajärgu sündmusi, sest inimesi, kes sõjajärgsete aastate elu mäletavad, jääb aina vähemaks.

Koos raamatukogu juhataja Liia Kiibusega otsiti üles inimesi, kes töötasid majandis juhtivatel kohtadel, kuid praegu mujal elavad. Et Aino Lehtmets oli ise mõnda aega Maidla osakonnas brigadir ja Liia Kiibus Ääsmäel tegev loomakasvatusosakonnas, tunnevad nad hästi kunagisi töötajaid. Endastmõistetavalt küsitleti ka kõiki paikseid elanikke ja paluti neil otsida vanu fotosid ja kirja panna endisaegseid mälestusi.

Kogutud materjalidest on koostatud mitu paksu kausta, mis ootavad aega, kuni seal leiduvast saab teha kokkuvõtteid trükki saatmiseks. Millal see teoks saab, ei oska agarad naised öelda.

Ajaloopäeval oli lisaks kaustadesse kogutule võimalik vaadata ka näitusi, kuna väga palju oli huvitavaid fotosid kunagise majandi tööst.

Märgitud Taani hindamisraamatus

Kodukoha ajaloohuvilised said ka ülevaate Ääsmäe küla vanemast ajaloost, mida on põhjalikult uurinud kohalike juurtega ajakirjanik Eda Liiväär. Juba Taani hindamisraamatus märgitud küla jagati 20. sajandi teisel poolel kaheks. Sovhoosi keskasulast kaugemale jäänud vanem osa nimetati Tagametsaks, Ääsmäe nime alla jäi põhiliselt tiheasustusala koos Ääsmäe mõisaga.

Aino Lehtmets ja Eda Liiväär tutvustasid oma uuringute tulemusi, mälestusi jagasid ka mitmed kohaletulnud. Küla vanim elanik, 87-aastane Elfriede Miller meenutas oma viie riigikorra ajal elatud elu ja noorusaegu.

Mälestused makilindilt

 

Põneva üllatuse oli valmistanud kunagine majandijuht Manfred Bergmann koos abikaasa Kaiega. Neil oli säilinud makilint 60. aastatel sovhoosis tegutsenud naisansambli lauluga, mis koosolijaile ka ette mängiti. Tollase ansambli liikmetest olid peale Kaie Bergmanni kohal veel Maime Pekkenen ja Milvi Mustonen.

Ääsmäe külakogu korraldatud päeva pidamiseks lubas oma ruumid Ääsmäe kool, kuna külal kultuurikeskust ei ole. Kooli poolt oli ka päeva kontserdiosa, kus esinesid tantsulapsed Piret Kuntsi juhendamisel ja Tiina Selke väikesed ksülofoni- ja plokkflöödimängijad.

Ääsmäe külavanem Ahto Oja, kes päeva juhtis, tänas kõiki, kes päeva kordaminekule kaasa aitasid. Tublimad ajaloolise materjali kogujad said mälestuseks lilleõie, tänukirja ja meeneid. Ajaloomaterjalide kogumist on aidanud toetada Saue vald ja Täiskasvanute Õpiring Semud.